facebook tracking
Om oss

Pema Sweden

Pema Sweden AB bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet via dotterbolaget Pema People AB inom främst verkstad, industri, lager & logistik, bygg & anläggning samt kontor. Koncernen erbjuder även tjänster inom fastighetsservice, arenadrift och utemiljöer via dotterbolaget Pema Partner AB.

Pema Sweden AB är en auktoriserad bemanningskoncern som ägs av Varenne, Magnus Andersson och Michael Gozzi. Magnus grundade bolaget 1997 tillsammans med Pär Eriksson.

Om Varenne

Varenne är ett investmentbolag som investerar i nordiska tillväxtbolag och fastigheter. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsbolag och vara en aktiv ägare som skapar mervärde genom erfarenheter, kunskap och nätverk. www.varenne.se


Pema Partner AB och Pema People AB är både helägda dotterbolag till Pema Sweden AB. Tillsammans är vi ett komplett service- och resursföretag som vänder sig till kunder inom både privat och offentlig sektor. Servicekontor finns i Norrköping och huvudmarknaderna är i skrivande stund Östergötland, Södermanland, Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Malmö.

Verksamheten startade 1997 under namnet Pema Arbetskraft och har sedan dess vuxit snabbt och stabilt. 2002 utsågs Pema Arbetskraft till årets Supergasell och årets Gasell i Östergötland (även 2003). 2012 förvärvades Stadspartner AB från Tekniska Verken AB i Linköping, och företaget expanderar nu under varumärket Pema Partner medan Pema Arbetskraft bytt namn till Pema People.

Koncernen sysselsätter sammanlagt 1300 medarbetare och omsätter cirka 600 miljoner kronor årligen. Vår gemensamma drivkraft lyder: ”Att ständigt utvecklas med och för våra kunder, och att alltid leverera bästa affärsnytta”.

 

STYRELSE


TOMMY JACOBSSON

Född: 1958
Invald: 2014
Uppdrag: Styrelseordförande i Pema Sweden AB och Varenne/Zenith. Entreprenör och grundare av Zenith, Varenne, Quesada och Trevise. Tommy har många års erfarenhet som tidig investerare i tillväxtbolag där Unibet och Zound är två exempel.

ULF EKLÖF

Född: 1952
Invald: 2014
Uppdrag: Styrelseledamot i Pema Sweden AB. Grundare Stadium och styrelseledamot i ett antal bolag inom och utanför Stadiumkoncernen. 

MAGNUS ANDERSSON

Född: 1969
Invald: Grundare
Uppdrag: Styrelseledamot i Pema Sweden AB. Styrelseledamot i Peking Soccer Invest AB. 

ANDERS HOLM

Född: 1957

Invald: 2020

Uppdrag: Styrelseledamot i Pema Sweden Ab. Tidigare haft ledande befattningar inom logistikbranschen, bland annat som VD för UPS Nordic, Posten Logistik och PostNord.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor